การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่าง กรมประมง และ ผู้ประกอบการด้านการประมง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ กรมประมง

การจัดทำแผนปฏิบัติการและบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญ (Flagship Poject)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

แนวทางการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประมงจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

สัมมนาเรื่อง "ทิศทางจระเข้ไทยในอนาคต"

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

ประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์กองตรวจราชการอยู่ระหว่างปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

หนังสือเวียน

product 1

ดาวน์โหลด

product 1

ระบบงาน สตร.

This template downloaded form free website templates