การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่าง กรมประมง และ ผู้ประกอบการด้านการประมง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ กรมประมง

การจัดทำแผนปฏิบัติการและบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญ (Flagship Poject)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

แนวทางการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประมงจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

สัมมนาเรื่อง "ทิศทางจระเข้ไทยในอนาคต"

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

ประชาสัมพันธ์

"ขณะนี้เว็บไซต์หลักของสตร.สามารถเข้าใช้งานได้ตามปรกติแล้ว โดยเลือกลิ้งค์ที่ปรากฎ
หรือรอให้ระบบนำท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติในอีก วินาที "


-เข้าสู่เว็บไซต์หลัก สตร.-
หนังสือเวียน

ดาวน์โหลด

product 1

ระบบงาน สตร.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานตรวจราชการกรม

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารชั่วคราวระหว่างสำนักงานตรวจราชการกรมและสำนักงานประมงจังหวัดอันเนื่องมาจากสถาณการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง จึงทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปรกติ ทางคณะผู้จัดทำจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

This template downloaded form free website templates